Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
50
Hôm qua:
45
Tuần này:
50
Tháng này:
337
Tất cả:
136441

kết quả học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Ngày 19/02/2019 14:34:45

Đảng bộ xã Minh Châu, Huyện Triệu Sơn Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Đảng bộ xã Minh Châu, triển khai chuyên đ hc tp và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách H Chí Minh năm 2019

    Sáng 19/2/2019 Đảng bộ xã Minh Châu đã tổ chức hội nghị học tập đến toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ.

   Để cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tiếp thu chuyên đề một cách thuận lợi, Đảng bộ xã đã tổ chức thành 8 điểm học tập bao gồm, 1 điểm tại UBND xã cho các đồng chí cán bộ, công chức xã, 4 điểm tại các thôn cho Đảng viên và cán bộ các thôn, 3 điểm tại trường học và trạm y tế. Đài truyền thanh xã còn tổ chức tiếp âm truyền thanh trực tiếp nội dung chuyên đề trên hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân trên địa bàn xã được theo dõi. 

  Cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bo, chuyên gia cao cp ,nguyên y viên Hi đồng lý lun Trung ương trc tiếp truyn đạt  ni dung chuyên đ năm 2019 v “Xây dng ý thc tôn trng nhân dân, phát huy dân ch, chăm lo đời sng nhân dân theo tư tưng, đạo đức, phong cách H Chí Minh”.  Nhìn chung cán bộ Đảng viên và nhân dân xã Minh Châu đều rất phấn khởi, nghiêm túc lắng nghe.

   Sau khi học tập Đảng bộ xã Minh Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyn  trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân v nhng ni dung ca chuyên đ, đẩy mạnh phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, mà trước mắt là nhiệm vụ xây dựng thành công xã NTM trong năm 2019.

Một số hình ảnh học tập chuyên đề của Đảng bộ xã Minh Châu

 

 

                                                       Ngọc Toàn CCVH xã Minh Châu

 

 

 

 

 

 

  

kết quả học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Đăng lúc: 19/02/2019 14:34:45 (GMT+7)

Đảng bộ xã Minh Châu, Huyện Triệu Sơn Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Đảng bộ xã Minh Châu, triển khai chuyên đ hc tp và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách H Chí Minh năm 2019

    Sáng 19/2/2019 Đảng bộ xã Minh Châu đã tổ chức hội nghị học tập đến toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ.

   Để cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tiếp thu chuyên đề một cách thuận lợi, Đảng bộ xã đã tổ chức thành 8 điểm học tập bao gồm, 1 điểm tại UBND xã cho các đồng chí cán bộ, công chức xã, 4 điểm tại các thôn cho Đảng viên và cán bộ các thôn, 3 điểm tại trường học và trạm y tế. Đài truyền thanh xã còn tổ chức tiếp âm truyền thanh trực tiếp nội dung chuyên đề trên hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân trên địa bàn xã được theo dõi. 

  Cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bo, chuyên gia cao cp ,nguyên y viên Hi đồng lý lun Trung ương trc tiếp truyn đạt  ni dung chuyên đ năm 2019 v “Xây dng ý thc tôn trng nhân dân, phát huy dân ch, chăm lo đời sng nhân dân theo tư tưng, đạo đức, phong cách H Chí Minh”.  Nhìn chung cán bộ Đảng viên và nhân dân xã Minh Châu đều rất phấn khởi, nghiêm túc lắng nghe.

   Sau khi học tập Đảng bộ xã Minh Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyn  trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân v nhng ni dung ca chuyên đ, đẩy mạnh phát động và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, mà trước mắt là nhiệm vụ xây dựng thành công xã NTM trong năm 2019.

Một số hình ảnh học tập chuyên đề của Đảng bộ xã Minh Châu

 

 

                                                       Ngọc Toàn CCVH xã Minh Châu