Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
27
Hôm qua:
61
Tuần này:
88
Tháng này:
1231
Tất cả:
138787

kế hoạch số 05 ngày 26/10/2016 Đảng ủy xã Minh Châu

Ngày 04/10/2018 14:08:00

Kế hoạch khắc phục các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ Thị 27 của Bộ Chính Trị Tại xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn.

 

  HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY MINH CHÂU

              *******

      Số:  05 /KH - ĐU                                    Minh Châu, ngày 26  tháng 10 năm 2016

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Khắc phục các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện chỉ thị 27

của Bộ chính trị tại xã Minh Châu.

 

 

 Thực hiện chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 05 tháng10 năm 2016 của Ban Thường vụ huyện ủy Triệu Sơn về tiếp tục tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đảng ủy xã Minh Châu xây dựng Kế hoạch khắc phục các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện chỉ thị 27/CT-TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII và Quyết định 875-QĐ/TU, ngày 12/3/1013 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa tại xã Minh Châu, cụ thể như sau:

 

       I .TÌNH HÌNH THƯC HIỆN CHỈ THỊ 27 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TẠI XÃ MINH CHÂU TRONG NHỮNG NĂM QUA

Trong những năm qua, tình hình thực hiện chỉ thị 27/CT-TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Quyết định 875-QĐ/TU, ngày 12/3/1013 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về ban hành một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn toàn xã đã được thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đưa nội dung thực hiện nếp nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, Làng văn hóa, cơ quan đơn vị trường học văn  hóa đã được cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đồng tình tham gia ủng hộ và  hưởng ứng một cách đồng bộ, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội không ngừng phát triển.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chỉ thị 27/CT- TW vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là:

Tình trạng trong đám cưới vẫn còn mở loa công suất lớn quá giờ quy định, dùng đèn led vượt quá giới hạn cho phép, làm ảnh hưởng tới thị lực của người xung quanh, trang trí rườm rà, dựng rạp quá sớm, đậu xe lấn chiếm hành lang giao thông tại tuyến đường trung tâm của xã và các tuyến đường trong các Làng văn hóa. Việc tang thay vì mời thợ trống kèn chuyển sang dùng băng nhạc cho người quá cố được xã triển khai đã đi vào nề nếp nhưng Loa đài của các Làng văn hóa còn có nơi chất lượng kém, băng nhạc còn chưa phong phú, chưa bố trí được người dẫn chương trình giới thiệu tổ chức đoàn thể đi viếng, trong đám tang sử dụng quá nhiều, câu đối không cần thiết, gây lãng phí. Hủ tục giải tiền vàng mã, gạo, muối trên đường đưa tang một số đám tang vẫn tiếp diễn.  Một số ngày lễ như: Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Tết trung thu... nhân dân một số Làng còn ăn uống cỗ bàn, dùng băng nhạc quá công suất, quá thời gian quy định trong Hương ước các làng văn hóa .... Việc cải táng, sang cát đã hạn chế được ăn uống linh đình nhưng việc xây cất chưa theo quy hoạch, chưa đúng kính cỡ trong việc xây dựng các mồ mả dẫn tới không khoa học và thiếu mỹ quan tại các nghĩa địa.

Nguyên nhân hạn chế, tồn tại trên là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa thực sự quan tâm, Mặt trận cơ sở, Mặt trận thôn, xóm còn hạn chế về tinh thần trách nhiệm, phương pháp tuyên truyền chưa thực sự hữu hiệu, cán bộ chỉ đạo chưa cương quyết. Chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa chưa được phát huy.

II.GIẢI PHÁP THƯC HIỆN CHỈ THỊ 27 TRONG THỜI GIAN TỚI.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên. Đảng ủy xã Minh Châu xây dựng một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chỉ thị 27 của Bộ chính trị và Quyết định 875 của Ban thường vụ tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn xã Minh Châu, cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung chỉ thị 27/CT-TW ngày 12/10/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII); Quyết định 875-QĐ/TU, ngày 12/3/2013 của Ban thường vụ tỉnh Thanh Hóa về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã nắm bắt, hiểu rõ. Kết hợp với công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn xã, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, các ngành, các tổ chức, các bí thư, thôn xóm trưởng, gắn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Cán bộ, công chức, Ban chấp hành các chi hội phải đi đầu trong việc thực hiện và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

* Về việc cưới:

Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên và nhân tổ chức lễ ăn hỏi, cưới xin trang trọng, văn minh, tiết  kiệm, phù hơp với truyền thống văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa của từng Làng văn hóa, từng Cụm dân cư trong toàn xã, phù hợp với Hương ước xây dựng Làng văn hóa; Đăng ký kết hôn đúng quy định của Pháp luật; Khuyến khích các hộ gia đình tổ chức cưới gọn nhẹ, hạn chế ăn uống linh đình, dùng giấy báo hỷ thay cho việc ăn mặn, mở loa đài phù hợp, đúng quy định và không dựng rạp, để xe lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trong việc tổ chức đám cưới, thời gian tổ chức chỉ 1,5 ngày.

* Việc tang:

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và địa phương trong việc tổ chức tang lễ. Mọi nghi thức trong tang lễ phải được thức hiện gọn gàng, vệ sinh, văn minh, tiết kiệm, kiên quyết xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong tang lễ. Ban văn hóa xã tiếp tục, bổ sung băng nhạc trong đám tang cho phong phú, đa dạng phù hợp với thực tế và nguyện vọng của nhân dân. Các Làng văn hóa trang bị thêm các thiết bị loa đài, bố trí người dẫn chương trình hợp lý, không mở loa phóng thanh trước 5h sáng và quá 22 giờ đêm. Hạn chế dùng nhiều vòng hoa, câu đối trong đám tang. Không ăn uống linh đình trong đám tang, không bày cỗ mời khách, hạn chế dùng rượu bia, chỉ giới hạn trong anh em nội tộc. Tổ chức tang lễ phải đúng với quy định trong Hương ước xây dựng Làng văn hóa, thực sự trang nghiêm, phù hợp với truyền thống văn hóa, tập quán tốt đẹp của địa phương, đảm bảo thời gian quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông trong việc tổ chức tang lễ. Thực hiện khai tử cho người quá cố theo quy định của Pháp luật hiện hành.

* Về lễ hội, các ngày lễ tết:

Tổ chức phải thiết thực, tiết kiệm, đúng các quy định của Nhà nước, hương ước xây dựng Làng văn  hóa của khu dân cư. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tạo sự chuyển biến  của các cơ qua, ban ngành, đoàn thể chuyển biến sâu rộng ở các Làng văn hóa, các khu dân cư và mỗi người dân trong toàn xã về nội dung, ý nghĩa của lễ hội, các ngày lễ, tết trong năm.

3. Các chi bộ, các cơ quan trường học, trạm y tế, Các Làng văn hóa trên cơ sở Hương ước Làng văn hóa mới chỉnh sửa, bổ sung được cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng thực tế tại đơn vị mình.

4. Các chi bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về việc cưới, việc tang và lễ hội, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng Làng văn hóa”; “Gia đình văn hóa”. Đưa việc thực hiện nếp sống văn  minh vào tiêu chí xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm.

5. Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, điều hành tăng cường tăng cường chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Cũng cố, kiện toàn lại Ban chỉ đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình xét để nâng cao chất lượng công nhận gia đình văn hóa, cơ quan, trường học, đơn vị văn hóa.

- Ban vận động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 27 của Bộ chính trị của các tổ chức, chi bộ thôn, xóm trên địa bàn xã.

- Ban văn hóa xây dựng kế hoạch tiếp tục tuyên truyền chỉ thị 27 của Bộ chính trị, Quyết định 875 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa và các văn bản  có liên quan của Đảng, Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Ban kiểm tra xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện các nội dung của chỉ thị 27 ; Báo cáo Đảng ủy xử lý những tổ chức, cá nhân có vi phạm trong việc thực hiện chỉ thị theo thẩm quyền.

- Các chi bộ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền ở đơn vị mình để mọi cán bộ, Đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nội dung chỉ thị.

Nội dung kế hoạch được gửi đến từng chi bộ và phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã nắm bắt thực hiện./.

 

 

                                                                                                            TM/ BCH ĐẢNG ỦY

Nơi nhận:                                                                                                BÍ THƯ

- Ban Thường Vụ huyện ủy (B/c) ;                                                              

- Các đồng chí Đảng ủy viên;                                                             ( Đã Ký)

- Các chi bộ;                                                                                   

- Lưu: VP Đảng ủy;                                                                                                

                                                                                                 Hà Văn Tuân

                                                                                                                

                                                                                                                                     

kế hoạch số 05 ngày 26/10/2016 Đảng ủy xã Minh Châu

Đăng lúc: 04/10/2018 14:08:00 (GMT+7)

Kế hoạch khắc phục các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ Thị 27 của Bộ Chính Trị Tại xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn.

 

  HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY MINH CHÂU

              *******

      Số:  05 /KH - ĐU                                    Minh Châu, ngày 26  tháng 10 năm 2016

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Khắc phục các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện chỉ thị 27

của Bộ chính trị tại xã Minh Châu.

 

 

 Thực hiện chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 05 tháng10 năm 2016 của Ban Thường vụ huyện ủy Triệu Sơn về tiếp tục tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đảng ủy xã Minh Châu xây dựng Kế hoạch khắc phục các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện chỉ thị 27/CT-TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII và Quyết định 875-QĐ/TU, ngày 12/3/1013 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa tại xã Minh Châu, cụ thể như sau:

 

       I .TÌNH HÌNH THƯC HIỆN CHỈ THỊ 27 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TẠI XÃ MINH CHÂU TRONG NHỮNG NĂM QUA

Trong những năm qua, tình hình thực hiện chỉ thị 27/CT-TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Quyết định 875-QĐ/TU, ngày 12/3/1013 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về ban hành một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn toàn xã đã được thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đưa nội dung thực hiện nếp nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, Làng văn hóa, cơ quan đơn vị trường học văn  hóa đã được cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã đồng tình tham gia ủng hộ và  hưởng ứng một cách đồng bộ, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội không ngừng phát triển.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chỉ thị 27/CT- TW vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là:

Tình trạng trong đám cưới vẫn còn mở loa công suất lớn quá giờ quy định, dùng đèn led vượt quá giới hạn cho phép, làm ảnh hưởng tới thị lực của người xung quanh, trang trí rườm rà, dựng rạp quá sớm, đậu xe lấn chiếm hành lang giao thông tại tuyến đường trung tâm của xã và các tuyến đường trong các Làng văn hóa. Việc tang thay vì mời thợ trống kèn chuyển sang dùng băng nhạc cho người quá cố được xã triển khai đã đi vào nề nếp nhưng Loa đài của các Làng văn hóa còn có nơi chất lượng kém, băng nhạc còn chưa phong phú, chưa bố trí được người dẫn chương trình giới thiệu tổ chức đoàn thể đi viếng, trong đám tang sử dụng quá nhiều, câu đối không cần thiết, gây lãng phí. Hủ tục giải tiền vàng mã, gạo, muối trên đường đưa tang một số đám tang vẫn tiếp diễn.  Một số ngày lễ như: Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Tết trung thu... nhân dân một số Làng còn ăn uống cỗ bàn, dùng băng nhạc quá công suất, quá thời gian quy định trong Hương ước các làng văn hóa .... Việc cải táng, sang cát đã hạn chế được ăn uống linh đình nhưng việc xây cất chưa theo quy hoạch, chưa đúng kính cỡ trong việc xây dựng các mồ mả dẫn tới không khoa học và thiếu mỹ quan tại các nghĩa địa.

Nguyên nhân hạn chế, tồn tại trên là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa thực sự quan tâm, Mặt trận cơ sở, Mặt trận thôn, xóm còn hạn chế về tinh thần trách nhiệm, phương pháp tuyên truyền chưa thực sự hữu hiệu, cán bộ chỉ đạo chưa cương quyết. Chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa chưa được phát huy.

II.GIẢI PHÁP THƯC HIỆN CHỈ THỊ 27 TRONG THỜI GIAN TỚI.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên. Đảng ủy xã Minh Châu xây dựng một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chỉ thị 27 của Bộ chính trị và Quyết định 875 của Ban thường vụ tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn xã Minh Châu, cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung chỉ thị 27/CT-TW ngày 12/10/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII); Quyết định 875-QĐ/TU, ngày 12/3/2013 của Ban thường vụ tỉnh Thanh Hóa về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã nắm bắt, hiểu rõ. Kết hợp với công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn xã, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, các ngành, các tổ chức, các bí thư, thôn xóm trưởng, gắn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Cán bộ, công chức, Ban chấp hành các chi hội phải đi đầu trong việc thực hiện và vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

* Về việc cưới:

Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên và nhân tổ chức lễ ăn hỏi, cưới xin trang trọng, văn minh, tiết  kiệm, phù hơp với truyền thống văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa của từng Làng văn hóa, từng Cụm dân cư trong toàn xã, phù hợp với Hương ước xây dựng Làng văn hóa; Đăng ký kết hôn đúng quy định của Pháp luật; Khuyến khích các hộ gia đình tổ chức cưới gọn nhẹ, hạn chế ăn uống linh đình, dùng giấy báo hỷ thay cho việc ăn mặn, mở loa đài phù hợp, đúng quy định và không dựng rạp, để xe lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trong việc tổ chức đám cưới, thời gian tổ chức chỉ 1,5 ngày.

* Việc tang:

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và địa phương trong việc tổ chức tang lễ. Mọi nghi thức trong tang lễ phải được thức hiện gọn gàng, vệ sinh, văn minh, tiết kiệm, kiên quyết xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong tang lễ. Ban văn hóa xã tiếp tục, bổ sung băng nhạc trong đám tang cho phong phú, đa dạng phù hợp với thực tế và nguyện vọng của nhân dân. Các Làng văn hóa trang bị thêm các thiết bị loa đài, bố trí người dẫn chương trình hợp lý, không mở loa phóng thanh trước 5h sáng và quá 22 giờ đêm. Hạn chế dùng nhiều vòng hoa, câu đối trong đám tang. Không ăn uống linh đình trong đám tang, không bày cỗ mời khách, hạn chế dùng rượu bia, chỉ giới hạn trong anh em nội tộc. Tổ chức tang lễ phải đúng với quy định trong Hương ước xây dựng Làng văn hóa, thực sự trang nghiêm, phù hợp với truyền thống văn hóa, tập quán tốt đẹp của địa phương, đảm bảo thời gian quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông trong việc tổ chức tang lễ. Thực hiện khai tử cho người quá cố theo quy định của Pháp luật hiện hành.

* Về lễ hội, các ngày lễ tết:

Tổ chức phải thiết thực, tiết kiệm, đúng các quy định của Nhà nước, hương ước xây dựng Làng văn  hóa của khu dân cư. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tạo sự chuyển biến  của các cơ qua, ban ngành, đoàn thể chuyển biến sâu rộng ở các Làng văn hóa, các khu dân cư và mỗi người dân trong toàn xã về nội dung, ý nghĩa của lễ hội, các ngày lễ, tết trong năm.

3. Các chi bộ, các cơ quan trường học, trạm y tế, Các Làng văn hóa trên cơ sở Hương ước Làng văn hóa mới chỉnh sửa, bổ sung được cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng thực tế tại đơn vị mình.

4. Các chi bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về việc cưới, việc tang và lễ hội, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng Làng văn hóa”; “Gia đình văn hóa”. Đưa việc thực hiện nếp sống văn  minh vào tiêu chí xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm.

5. Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, điều hành tăng cường tăng cường chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Cũng cố, kiện toàn lại Ban chỉ đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình xét để nâng cao chất lượng công nhận gia đình văn hóa, cơ quan, trường học, đơn vị văn hóa.

- Ban vận động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 27 của Bộ chính trị của các tổ chức, chi bộ thôn, xóm trên địa bàn xã.

- Ban văn hóa xây dựng kế hoạch tiếp tục tuyên truyền chỉ thị 27 của Bộ chính trị, Quyết định 875 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa và các văn bản  có liên quan của Đảng, Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Ban kiểm tra xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện các nội dung của chỉ thị 27 ; Báo cáo Đảng ủy xử lý những tổ chức, cá nhân có vi phạm trong việc thực hiện chỉ thị theo thẩm quyền.

- Các chi bộ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền ở đơn vị mình để mọi cán bộ, Đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nội dung chỉ thị.

Nội dung kế hoạch được gửi đến từng chi bộ và phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã nắm bắt thực hiện./.

 

 

                                                                                                            TM/ BCH ĐẢNG ỦY

Nơi nhận:                                                                                                BÍ THƯ

- Ban Thường Vụ huyện ủy (B/c) ;                                                              

- Các đồng chí Đảng ủy viên;                                                             ( Đã Ký)

- Các chi bộ;                                                                                   

- Lưu: VP Đảng ủy;                                                                                                

                                                                                                 Hà Văn Tuân