Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
34
Hôm qua:
61
Tuần này:
95
Tháng này:
1238
Tất cả:
138794

Triển khai học tập nghị quyết ban chấp hành trung ương tám "Khoá XII" của Đảng

Ngày 25/01/2019 09:54:07

Kết quả hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng " Khoá XII " của Đảng bộ xã Minh Châu - Huyện Triệu Sơn.

 

Ngày 23/01/2019, Đảng bộ xã Minh Châu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng “khóa XII”  Tới trên 200 Đảng viên đang sinh hoạt tại 08 chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Dự hội nghị Đảng Bộ được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Châu trực tiếp triển khai nội dung cơ bản trong 03 nghị quyết của hội nghị TW 8 “khóa XII” của Đảng:

 Đồng chí: Lê Đăng Châu – Bí Thư Đảng Uỷ - Khai mạc hội nghị và triển khai chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản của quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là uỷ viên bộ Chính Trị, uỷ viên ban bí thư, uỷ viên ban chấp hành trung ương. Nghị quyết nêu rõ: “ Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Thực hiện các quy định nói trên, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên, bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.Tuy nhiên, nhận thức và thực hiện trách nhiệm nêu gương của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn hạn chế, nên kết quả chưa được như mong muốn, nên thường xuyên phải học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện tốt trách nhiệm được giao.

 Đồng chí: Lê Xuân Quân – Phó bí thư thường trực Triển khai các nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với mục tiêu tổng quát phấn đấu đưa Nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, đảm bảo vững chắc quyền, chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất Nước là chủ trương lớn, phù hợp với xu thế chung của thế giới và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết là yêu cầu cấp thiết, nhằm đánh giá toàn diện, đầy đủ, khách quan và chính xác, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, dự báo tình hình và bối cảnh làm căn cứ xây dựng và ban hành nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết bao hàm đầy đủ ba trụ cột của phát triển bền vững là: Kinh tế, xã hội và môi trường, thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng, Nhà Nước và nguyện vọng của nhân dân.

 Đồng chí: Lê Đình Giáp – Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ Tịch UBND xã chuyền đạt chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản của kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà Nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà Nước năm 2019.

Thông qua tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận nghị quyết của trung ương sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, đồng thời vận dụng sáng tạo có hiệu quả vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Một số hình ảnh Đảng bộ xã Minh Châu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ tám
ban chấp hành trung ương Đảng “ khoá XII”

 

 

                                                                                                          Ngọc Toàn CCVH xã Minh Châu

 

Triển khai học tập nghị quyết ban chấp hành trung ương tám "Khoá XII" của Đảng

Đăng lúc: 25/01/2019 09:54:07 (GMT+7)

Kết quả hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng " Khoá XII " của Đảng bộ xã Minh Châu - Huyện Triệu Sơn.

 

Ngày 23/01/2019, Đảng bộ xã Minh Châu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tám BCH TW Đảng “khóa XII”  Tới trên 200 Đảng viên đang sinh hoạt tại 08 chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Dự hội nghị Đảng Bộ được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Châu trực tiếp triển khai nội dung cơ bản trong 03 nghị quyết của hội nghị TW 8 “khóa XII” của Đảng:

 Đồng chí: Lê Đăng Châu – Bí Thư Đảng Uỷ - Khai mạc hội nghị và triển khai chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản của quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là uỷ viên bộ Chính Trị, uỷ viên ban bí thư, uỷ viên ban chấp hành trung ương. Nghị quyết nêu rõ: “ Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Thực hiện các quy định nói trên, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên, bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.Tuy nhiên, nhận thức và thực hiện trách nhiệm nêu gương của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn hạn chế, nên kết quả chưa được như mong muốn, nên thường xuyên phải học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện tốt trách nhiệm được giao.

 Đồng chí: Lê Xuân Quân – Phó bí thư thường trực Triển khai các nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với mục tiêu tổng quát phấn đấu đưa Nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, đảm bảo vững chắc quyền, chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất Nước là chủ trương lớn, phù hợp với xu thế chung của thế giới và đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết là yêu cầu cấp thiết, nhằm đánh giá toàn diện, đầy đủ, khách quan và chính xác, chỉ ra những thành tựu, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, dự báo tình hình và bối cảnh làm căn cứ xây dựng và ban hành nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết bao hàm đầy đủ ba trụ cột của phát triển bền vững là: Kinh tế, xã hội và môi trường, thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng, Nhà Nước và nguyện vọng của nhân dân.

 Đồng chí: Lê Đình Giáp – Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ Tịch UBND xã chuyền đạt chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản của kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà Nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà Nước năm 2019.

Thông qua tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận nghị quyết của trung ương sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, đồng thời vận dụng sáng tạo có hiệu quả vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Một số hình ảnh Đảng bộ xã Minh Châu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ tám
ban chấp hành trung ương Đảng “ khoá XII”

 

 

                                                                                                          Ngọc Toàn CCVH xã Minh Châu