Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
35
Hôm qua:
45
Tuần này:
35
Tháng này:
322
Tất cả:
136426

Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá.

Ngày 01/04/2019 00:00:00

Thực hiện Quyết định 772/QĐ - TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

 Thực hiện Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; Kế hoạch số 3004/KH-BCĐ ngày 26/11/2018 về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. BCĐ TĐT dân số và nhà ở năm 2019 xã Minh Châu xây dựng kế hoạch thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn xã như sau:

Tổng điều tra dân số và nhà ở thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích chính sau:

- Thứ nhất: Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương;

Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai ddianj 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết cuat Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà chính phủ Việt Nam đã cam kết;

Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.

Thu thập thông tin tổng điều tra 2019 phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Công tác thu thập  thông tin tổng điều tra (TĐT) 2019 phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án TĐT 2019.

- Bảo đảm tuân thủ các quy trình điều tra thu thập thông tin; thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong phiếu hỏi TĐT 2019.

- Bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê.

 Đối tượng điều tra của cuộc TĐT gồm:

- Tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định;

- Các trường hợp chết của hộ dân cư đã xảy ra từ ngày 01 Tết âm lịch Mậu Tuất (tức ngày 16/02/2018 theo dương lịch) đến hết ngày 31/3/2019;

- Nhà ở của hộ.

Đơn vị điều tra.

Đơn vị điều tra là hộ. Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai.

 Phạm vi điều tra.

Tổng điều tra được thực hiện trên 4 thôn trên toàn xã.

 NỘI DUNG ĐIỀU TRA

Nội dung điều tra của cuộc Tổng điều tra năm 2019 gồm 05 nhóm thông tin sau:

1. Thông tin chung về dân số;

2. Thông tin về lao động việc làm của những người từ 15 tuổi trở lên;

3. Thông tin về lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi và phụ nữ từ 15-49 tuổi;

4. Thông tin về người chết của hộ;

5. Thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

Với 10 nội dung điều tra gồm:

- Thông tin chung về dân số;

- Tình trạng di cư;

- Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật;

- Tình trạng khuyết tật;

- Tình trạng hôn nhân;

- Mức độ sinh, chết và phát triển dân số;

- Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em;

- Tình hình lao động – việc làm;

- Thực trạng về nhà ở;

- Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Nội dung điều tra được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, bố trí trên hai loại phiếu điều tra, bao gồm: phiếu điều tra toàn bộ và phiếu điều tra mẫu.

THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN ĐIỀU TRA

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/4/2019.

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn bắt đầu từ 07 giờ 30 phút sáng ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất ngày 25/4/2019.

PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN

Tổng điều tra sử dụng phương pháp thu thập thông tin: phỏng vấn trực tiếp.

- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và điền thông tin đầy đủ trên phần mềm CAPI. Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian điều tra, điều tra viên có thể hỏi những người khác trong hộ, hoặc dựa vào những tài liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp để ghi vào phiếu điều tra. Khi thu thập thông tin về nhà ở, điều tra viên hỏi người cung cấp thông tin kết hợp với quan sát trực tiếp ngôi nhà hoặc căn hộ để ghi câu trả lời vào phiếu điều tra.

          NHIỆM VỤ CỦA TỔ TRƯỞNG ĐIỀU TRA VÀ ĐIỀU TRA VIÊN

          Tổ trưởng điều tra

          Là người được giao chịu trách nhiệm giám sát, hỗ trợ công việc của Điều tra viên do mình quản lý. Làm nhiệm vụ cầu nối giữa Điều tra viên và Ban chỉ đạo cấp xã trong việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn của ĐTV phát sinh trong quá trình điều tra. Quản lý phần mềm Tổng điều tra dân số và nhà ở của xã, thông báo  tới ĐTV các lỗi trong phiếu điều tra để ĐTV kiểm tra, xác minh lại và hoàn thiện phiếu ngay trong quá trình điều tra.

          Báo cáo với BCĐ cấp xã về kế hoạch công việc và chịu sự giám sát của BCĐ cấp xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

          Thi hành các nhiệm vụ khác liên quan đến công việc của TĐT 2019 do BCĐ cấp xã giao nhiệm vụ.

           Điều tra viên:

ĐTV được BCĐ cấp xã lựa chọn là những người sử dụng tốt điện thoại thông minh, được cài đặt và sử dụng phầm mềm CAPI trong quá trình điều tra.

Điều tra viên thực hiện đúng phương pháp thu thập thông tin phỏng vấn hộ, định vị vị trí GPS của hộ, tuân thủ đúng quy định về nghiệp vụ và quy trình phỏng vấn, đảm bảo không điều tra trùng hoặc bỏ sót đối tượng điều tra; đảm bảo tiến độ điều tra theo quy định. Cuối ngày mỗi ĐTV phải kiểm tra lại tất cả các phiếu đã điều tra, kiểm tra các thông tin ghi trong phiếu đảm bảo đầy đủ, chính xác, hợp lý thì đồng bộ hóa dữ liệu gửi BCĐ cấp xã (Lưu ý: lưu giữ phầm mềm CAPI trên thiết bị di động đến ngày 15/5/2019).

 QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN.

- Ra Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở năm 2019 ngày 04/9/2018 ; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo.

- Tập huấn nghiệp vụ vẽ sơ đồ nền ngày 13/9/2018;

- Tập huấn nghiệp vụ Lập bảng kê hộ ngày 30/11/2018;

- Lập danh sách điều tra viên;

- Tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin trong TĐT dân số và nhà ở 2019 ngày 27/02/2019;

- Cập nhật bảng kê hộ trong phần mềm CAPI từ ngày 15/3/2019 – 20/3/2019

- Ngày 01/4/2019 tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

- Sau ngày 25/4/2019, kết thúc điều tra, Tổ trưởng hoàn thiện báo cáo kết quả điều tra cho Ban chỉ đạo cấp xã và nộp báo cáo về ban chỉ đạo TĐT huyện.

Một số hình ảnh Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở xã Minh Châu năm 2019.

 

đồng chí: Lê Đăng Châu - Bí Thư Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá.

Đăng lúc: 01/04/2019 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định 772/QĐ - TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

 Thực hiện Quyết định số 722/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; Kế hoạch số 3004/KH-BCĐ ngày 26/11/2018 về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. BCĐ TĐT dân số và nhà ở năm 2019 xã Minh Châu xây dựng kế hoạch thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn xã như sau:

Tổng điều tra dân số và nhà ở thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích chính sau:

- Thứ nhất: Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương;

Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai ddianj 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết cuat Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà chính phủ Việt Nam đã cam kết;

Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.

Thu thập thông tin tổng điều tra 2019 phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Công tác thu thập  thông tin tổng điều tra (TĐT) 2019 phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án TĐT 2019.

- Bảo đảm tuân thủ các quy trình điều tra thu thập thông tin; thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong phiếu hỏi TĐT 2019.

- Bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê.

 Đối tượng điều tra của cuộc TĐT gồm:

- Tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định;

- Các trường hợp chết của hộ dân cư đã xảy ra từ ngày 01 Tết âm lịch Mậu Tuất (tức ngày 16/02/2018 theo dương lịch) đến hết ngày 31/3/2019;

- Nhà ở của hộ.

Đơn vị điều tra.

Đơn vị điều tra là hộ. Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai.

 Phạm vi điều tra.

Tổng điều tra được thực hiện trên 4 thôn trên toàn xã.

 NỘI DUNG ĐIỀU TRA

Nội dung điều tra của cuộc Tổng điều tra năm 2019 gồm 05 nhóm thông tin sau:

1. Thông tin chung về dân số;

2. Thông tin về lao động việc làm của những người từ 15 tuổi trở lên;

3. Thông tin về lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi và phụ nữ từ 15-49 tuổi;

4. Thông tin về người chết của hộ;

5. Thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

Với 10 nội dung điều tra gồm:

- Thông tin chung về dân số;

- Tình trạng di cư;

- Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật;

- Tình trạng khuyết tật;

- Tình trạng hôn nhân;

- Mức độ sinh, chết và phát triển dân số;

- Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em;

- Tình hình lao động – việc làm;

- Thực trạng về nhà ở;

- Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Nội dung điều tra được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, bố trí trên hai loại phiếu điều tra, bao gồm: phiếu điều tra toàn bộ và phiếu điều tra mẫu.

THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN ĐIỀU TRA

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/4/2019.

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn bắt đầu từ 07 giờ 30 phút sáng ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất ngày 25/4/2019.

PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN

Tổng điều tra sử dụng phương pháp thu thập thông tin: phỏng vấn trực tiếp.

- Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và điền thông tin đầy đủ trên phần mềm CAPI. Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian điều tra, điều tra viên có thể hỏi những người khác trong hộ, hoặc dựa vào những tài liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp để ghi vào phiếu điều tra. Khi thu thập thông tin về nhà ở, điều tra viên hỏi người cung cấp thông tin kết hợp với quan sát trực tiếp ngôi nhà hoặc căn hộ để ghi câu trả lời vào phiếu điều tra.

          NHIỆM VỤ CỦA TỔ TRƯỞNG ĐIỀU TRA VÀ ĐIỀU TRA VIÊN

          Tổ trưởng điều tra

          Là người được giao chịu trách nhiệm giám sát, hỗ trợ công việc của Điều tra viên do mình quản lý. Làm nhiệm vụ cầu nối giữa Điều tra viên và Ban chỉ đạo cấp xã trong việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn của ĐTV phát sinh trong quá trình điều tra. Quản lý phần mềm Tổng điều tra dân số và nhà ở của xã, thông báo  tới ĐTV các lỗi trong phiếu điều tra để ĐTV kiểm tra, xác minh lại và hoàn thiện phiếu ngay trong quá trình điều tra.

          Báo cáo với BCĐ cấp xã về kế hoạch công việc và chịu sự giám sát của BCĐ cấp xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

          Thi hành các nhiệm vụ khác liên quan đến công việc của TĐT 2019 do BCĐ cấp xã giao nhiệm vụ.

           Điều tra viên:

ĐTV được BCĐ cấp xã lựa chọn là những người sử dụng tốt điện thoại thông minh, được cài đặt và sử dụng phầm mềm CAPI trong quá trình điều tra.

Điều tra viên thực hiện đúng phương pháp thu thập thông tin phỏng vấn hộ, định vị vị trí GPS của hộ, tuân thủ đúng quy định về nghiệp vụ và quy trình phỏng vấn, đảm bảo không điều tra trùng hoặc bỏ sót đối tượng điều tra; đảm bảo tiến độ điều tra theo quy định. Cuối ngày mỗi ĐTV phải kiểm tra lại tất cả các phiếu đã điều tra, kiểm tra các thông tin ghi trong phiếu đảm bảo đầy đủ, chính xác, hợp lý thì đồng bộ hóa dữ liệu gửi BCĐ cấp xã (Lưu ý: lưu giữ phầm mềm CAPI trên thiết bị di động đến ngày 15/5/2019).

 QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN.

- Ra Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở năm 2019 ngày 04/9/2018 ; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo.

- Tập huấn nghiệp vụ vẽ sơ đồ nền ngày 13/9/2018;

- Tập huấn nghiệp vụ Lập bảng kê hộ ngày 30/11/2018;

- Lập danh sách điều tra viên;

- Tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin trong TĐT dân số và nhà ở 2019 ngày 27/02/2019;

- Cập nhật bảng kê hộ trong phần mềm CAPI từ ngày 15/3/2019 – 20/3/2019

- Ngày 01/4/2019 tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

- Sau ngày 25/4/2019, kết thúc điều tra, Tổ trưởng hoàn thiện báo cáo kết quả điều tra cho Ban chỉ đạo cấp xã và nộp báo cáo về ban chỉ đạo TĐT huyện.

Một số hình ảnh Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở xã Minh Châu năm 2019.

 

đồng chí: Lê Đăng Châu - Bí Thư Đảng uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị