Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
76
Hôm qua:
45
Tuần này:
76
Tháng này:
363
Tất cả:
136467

kết quả hội nghị Đảng bộ xã Minh Châu triển khai, học tập nghị quyết.

Ngày 03/04/2019 15:53:46

Đảng bộ xã Minh Châu, Huyện Triệu Sơn Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã và các chỉ thị, nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa

 

Đảng bộ xã Minh Châu học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết của Trung ương
và tỉnh ủy Thanh Hóa

 Đảng bộ xã Minh Châu, Huyện Triệu Sơn Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị “Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp x㔠và các chỉ thị, nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thực hiện kế hoạch số 385-KH/HU, ngày 06/3/2019 của Ban thường vụ huyện ủy Triệu Sơn về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của TW và tỉnh ủy Thanh Hóa, Thực hiện chương trình công tác tháng 3 năm 2019; Sáng Ngày 03 tháng 4 năm 2019, Tại hội trường xã; Đảng bộ xã Minh Châu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, của Trung ương và BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa; Tham gia học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết có các đồng chí trong BCH đảng bộ; Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ, Trưởng, phó các tổ chức chính trị xã hội; Trưởng các tổ chức xã hội đặc thù; Cán bộ Công chức, cán bộ không chuyên trách; Ban giám hiệu các trường; Trưởng trạm y tế; Chi ủy chi bộ; Thôn trưởng các thôn và đông đủ đảng viên trong đảng bộ.

Toàn cảnh hội nghị Đảng Bộ xã Minh Châu

Chủ tọa hội nghị: Các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy; Hội nghị đã nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy xã quán triệt, giới thiệu các nội dung Nghị quyết của Trung ương, BCH Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Đồng chí Lê Đăng Châu; Bí Thư Đảng Bộ xã triển khai Nghị quyết

Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị “Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”;

Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 15/3/2019 của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị “Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”;

Đồng chí Lê Đình Giáp; PBTĐU – Chủ tịch UBND xã triển khai Nghị quyết
Nghi quyết số 13-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh “Về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2015, định hướng đến năm 2030”

Đồng chí Lê Xuân Quân; PBTĐU – Chủ tịch HĐND xã triển khai Nghị quyết

Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gia đoạn 2018 – 2020, đinh hướng đến năm 2025”.

Sau 1/2 ngày tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy Thanh Hóa, hội nghị đảng bộ đã hoàn thành nội dung chương trình, các đại biểu và đảng viên tham gia hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung, chương trình hội nghịBan Thường vụ đảng ủy xã chỉ đạo MTTQ xã tổ chức hội nghị UBMTTQ, các đoàn thể để học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết cho tất cả các thành viên MTTQ ở xã và các khu dân cư, các đồng chí cán bộ, đảng viên chưa tham gia học tập tiếp tục tiếp thu học tập Nghị quyết; UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, Đài TT xã kịp thời đưa tin phản ánh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến nhân dân trong xã nội dung hội nghị, đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung công tác lãnh đạo, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi Chỉ thị, Nghị quyết đã triển khai và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển bền vững.

                                                                                     Tin và ảnh: Ngọc Toàn Công chức VH - XH

 

kết quả hội nghị Đảng bộ xã Minh Châu triển khai, học tập nghị quyết.

Đăng lúc: 03/04/2019 15:53:46 (GMT+7)

Đảng bộ xã Minh Châu, Huyện Triệu Sơn Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã và các chỉ thị, nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa

 

Đảng bộ xã Minh Châu học tập, triển khai, thực hiện Nghị quyết của Trung ương
và tỉnh ủy Thanh Hóa

 Đảng bộ xã Minh Châu, Huyện Triệu Sơn Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị “Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp x㔠và các chỉ thị, nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thực hiện kế hoạch số 385-KH/HU, ngày 06/3/2019 của Ban thường vụ huyện ủy Triệu Sơn về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của TW và tỉnh ủy Thanh Hóa, Thực hiện chương trình công tác tháng 3 năm 2019; Sáng Ngày 03 tháng 4 năm 2019, Tại hội trường xã; Đảng bộ xã Minh Châu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, của Trung ương và BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa; Tham gia học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết có các đồng chí trong BCH đảng bộ; Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ, Trưởng, phó các tổ chức chính trị xã hội; Trưởng các tổ chức xã hội đặc thù; Cán bộ Công chức, cán bộ không chuyên trách; Ban giám hiệu các trường; Trưởng trạm y tế; Chi ủy chi bộ; Thôn trưởng các thôn và đông đủ đảng viên trong đảng bộ.

Toàn cảnh hội nghị Đảng Bộ xã Minh Châu

Chủ tọa hội nghị: Các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy; Hội nghị đã nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ đảng ủy xã quán triệt, giới thiệu các nội dung Nghị quyết của Trung ương, BCH Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Đồng chí Lê Đăng Châu; Bí Thư Đảng Bộ xã triển khai Nghị quyết

Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị “Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”;

Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 15/3/2019 của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Nghị quyết số 37- NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị “Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”;

Đồng chí Lê Đình Giáp; PBTĐU – Chủ tịch UBND xã triển khai Nghị quyết
Nghi quyết số 13-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh “Về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2015, định hướng đến năm 2030”

Đồng chí Lê Xuân Quân; PBTĐU – Chủ tịch HĐND xã triển khai Nghị quyết

Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gia đoạn 2018 – 2020, đinh hướng đến năm 2025”.

Sau 1/2 ngày tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy Thanh Hóa, hội nghị đảng bộ đã hoàn thành nội dung chương trình, các đại biểu và đảng viên tham gia hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung, chương trình hội nghịBan Thường vụ đảng ủy xã chỉ đạo MTTQ xã tổ chức hội nghị UBMTTQ, các đoàn thể để học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết cho tất cả các thành viên MTTQ ở xã và các khu dân cư, các đồng chí cán bộ, đảng viên chưa tham gia học tập tiếp tục tiếp thu học tập Nghị quyết; UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, Đài TT xã kịp thời đưa tin phản ánh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến nhân dân trong xã nội dung hội nghị, đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung công tác lãnh đạo, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi Chỉ thị, Nghị quyết đã triển khai và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển bền vững.

                                                                                     Tin và ảnh: Ngọc Toàn Công chức VH - XH