Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
22
Hôm qua:
58
Tuần này:
579
Tháng này:
1832
Tất cả:
114467

Đảng bộ xã Minh Châu 65 năm xây dựng và trưởng thành.

Ngày 17/01/2019 13:45:50

Sáng ngày 16/01/2019 tại hội trường UBND xã Minh Châu đã diễn ra hội thảo xây dựng lịch sử Đảng Bộ 65 năm xây dựng và trưởng thành.

 Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2019 tại hội trường UBND xã đã diễn ra hội thảo xây dựng
Lịch sử 65 năm Đảng bộ xã Minh Châu.

Đồng chí: Lê Đăng Châu – Bí Thư Đảng Uỷ, chủ trì hội Nghị

Thực hiện Chỉ thị 15 - CT/TW ngày 28 - 8 – 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ”, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn, Ban chấp hành Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết tổ chức nghiên cứu, biên soạn công trình “ Lịch sử Đảng bộ xã Minh Châu (1953 – 2018)”. Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, yêu quê hương, đất nước của nhân dân địa phương, những bài học trong lịch sử của Đảng bộ từ 1953 đến 2018, để lãnh đạo nhân dân Minh Châu thực hiện mục tiêu chiến lược của Đảng là: “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ”  Để Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong lịch sử của Đảng bộ và toàn thể đảng viên theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh là: “ Đảng viên đi trước, làng nước theo sau ” Từ Rút ra những bài học kinh nghiệm, trong đó bài học lịch sử hàng đầu là phải lấy dân làm gốc, phải nuôi dưỡng sức dân, có được dân, thu phục được lòng dân là có tất cả, làm được tất cả; chính quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng đông đảo nhất, trực tiếp thực hiện đường lối cách mạng, biến đường lối cách mạng của Đảng thành hiện thực: “ Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong ” Về thời gian chủ yếu từ thời điểm thành lập Chi bộ Đảng năm 1953 đến năm 2018; về nội dung làm rõ vị trí, vai trò, thành quả, bài học qua các nhiệm kỳ, từ chi bộ đến Đảng bộ lãnh đạo nhân dân địa phương thực hiện đường lối, mục tiêu chiến lược của Đảng trong phạm vi không gian xã Minh Châu (1953 – 2018).

Các đồng chí trong ban biên soạn xây dựng lịch sử Đảng Bộ

Lịch sử Đảng bộ xã Minh Châu (1953 – 2018) nằm trong mối quan hệ biện chứng với Lịch sử Đảng bộ huyện Triệu Sơn, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là cấp cơ sở trực tiếp biến đường lối cách mạng của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương vào thực tiễn ở địa phương. Vì vậy trong  quá trình nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ bên cạnh các loại tư liệu sưu tầm ở địa phương, đã khai thác thêm nguồn tư liệu thành văn của Trung ương, của huyện và tỉnh. Các nguồn tư liệu chủ yếu là:

+ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương từ khóa II (1951) đến khóa XI (năm 2011 – 2015).

+ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Thanh Hóa từ 1951 đến 2015.

+ Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Huyện ủy Triệu Sơn từ 1965 đến 2015.

+ Nghị quyết và các văn bản khác của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Châu từ 1961 đến 2015 còn lưu trữ ở văn phòng Đảng ủy xã.

+ Ban sưu tầm tư liệu lịch sử Đảng bộ xã đã sưu tầm được một số tài liệu thông qua đề cương câu hỏi, các nhân chứng lịch sử, các tài liệu hồi ký, nhật ký của cán bộ hưu trí ở địa phương.

 Để có thể tái hiện trung thực bức tranh sinh động “Lịch sử 65 năm Đảng bộ xã Minh Châu (1953 – 2018) nhóm biên soạn đã thông qua các nguồn tư liệu để nghiên cứu, phục dựng đầy đủ quá trình ra đời, phát triển của Đảng bộ Minh Châu lãnh đạo nhân dân địa phương (1953 – 2018), trong xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân, kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, tiến hành cải tạo XHCN và thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời phải đặt quá trình phát triển đó trong sự tương tác, thể hiện mối quan hệ biện chứng của các sự kiện lịch sử ở Đảng bộ Minh Châu với lịch sử Đảng bộ huyện Triệu Sơn, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                     Ngọc Toàn CCVH xã Minh Châu.

 

Đảng bộ xã Minh Châu 65 năm xây dựng và trưởng thành.

Đăng lúc: 17/01/2019 13:45:50 (GMT+7)

Sáng ngày 16/01/2019 tại hội trường UBND xã Minh Châu đã diễn ra hội thảo xây dựng lịch sử Đảng Bộ 65 năm xây dựng và trưởng thành.

 Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2019 tại hội trường UBND xã đã diễn ra hội thảo xây dựng
Lịch sử 65 năm Đảng bộ xã Minh Châu.

Đồng chí: Lê Đăng Châu – Bí Thư Đảng Uỷ, chủ trì hội Nghị

Thực hiện Chỉ thị 15 - CT/TW ngày 28 - 8 – 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ”, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn, Ban chấp hành Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết tổ chức nghiên cứu, biên soạn công trình “ Lịch sử Đảng bộ xã Minh Châu (1953 – 2018)”. Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, yêu quê hương, đất nước của nhân dân địa phương, những bài học trong lịch sử của Đảng bộ từ 1953 đến 2018, để lãnh đạo nhân dân Minh Châu thực hiện mục tiêu chiến lược của Đảng là: “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ”  Để Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong lịch sử của Đảng bộ và toàn thể đảng viên theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh là: “ Đảng viên đi trước, làng nước theo sau ” Từ Rút ra những bài học kinh nghiệm, trong đó bài học lịch sử hàng đầu là phải lấy dân làm gốc, phải nuôi dưỡng sức dân, có được dân, thu phục được lòng dân là có tất cả, làm được tất cả; chính quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng đông đảo nhất, trực tiếp thực hiện đường lối cách mạng, biến đường lối cách mạng của Đảng thành hiện thực: “ Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong ” Về thời gian chủ yếu từ thời điểm thành lập Chi bộ Đảng năm 1953 đến năm 2018; về nội dung làm rõ vị trí, vai trò, thành quả, bài học qua các nhiệm kỳ, từ chi bộ đến Đảng bộ lãnh đạo nhân dân địa phương thực hiện đường lối, mục tiêu chiến lược của Đảng trong phạm vi không gian xã Minh Châu (1953 – 2018).

Các đồng chí trong ban biên soạn xây dựng lịch sử Đảng Bộ

Lịch sử Đảng bộ xã Minh Châu (1953 – 2018) nằm trong mối quan hệ biện chứng với Lịch sử Đảng bộ huyện Triệu Sơn, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, đồng thời là cấp cơ sở trực tiếp biến đường lối cách mạng của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương vào thực tiễn ở địa phương. Vì vậy trong  quá trình nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ bên cạnh các loại tư liệu sưu tầm ở địa phương, đã khai thác thêm nguồn tư liệu thành văn của Trung ương, của huyện và tỉnh. Các nguồn tư liệu chủ yếu là:

+ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương từ khóa II (1951) đến khóa XI (năm 2011 – 2015).

+ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Thanh Hóa từ 1951 đến 2015.

+ Nghị quyết  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Huyện ủy Triệu Sơn từ 1965 đến 2015.

+ Nghị quyết và các văn bản khác của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Châu từ 1961 đến 2015 còn lưu trữ ở văn phòng Đảng ủy xã.

+ Ban sưu tầm tư liệu lịch sử Đảng bộ xã đã sưu tầm được một số tài liệu thông qua đề cương câu hỏi, các nhân chứng lịch sử, các tài liệu hồi ký, nhật ký của cán bộ hưu trí ở địa phương.

 Để có thể tái hiện trung thực bức tranh sinh động “Lịch sử 65 năm Đảng bộ xã Minh Châu (1953 – 2018) nhóm biên soạn đã thông qua các nguồn tư liệu để nghiên cứu, phục dựng đầy đủ quá trình ra đời, phát triển của Đảng bộ Minh Châu lãnh đạo nhân dân địa phương (1953 – 2018), trong xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân, kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc, tiến hành cải tạo XHCN và thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời phải đặt quá trình phát triển đó trong sự tương tác, thể hiện mối quan hệ biện chứng của các sự kiện lịch sử ở Đảng bộ Minh Châu với lịch sử Đảng bộ huyện Triệu Sơn, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                     Ngọc Toàn CCVH xã Minh Châu.