Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
44
Hôm qua:
61
Tuần này:
105
Tháng này:
1248
Tất cả:
138804

thông báo về kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND xã Minh Châu Khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 04/08/2018 16:26:45

kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND xã Minh Châu Khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

thông báo Về Kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND xã  Minh Châu

Khóa XVII, Nhiệm Kỳ 2016- 2021

Thực hiện luật tổ chức Chính Quyền địa phương ban hành năm 2015. Vào ngày 30/7/2018. Tại hội trường UBND xã, HĐND xã Minh Châu Khóa XVII đã tiến hành kỳ họp thứ 5.

Tham dự kỳ họp có đ/c: Hà Văn Tuân – Đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ Tịch HĐND xã, các đ/c trong thường vụ Đảng ủy, các vị đại biểu HĐND, các đ/c lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ xã, trưởng phó các đoàn thể Chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, cán bộ chuyên môn, bí thư các chi bộ, trưởng thôn.

Đồng chí: Hà văn Tuân – Chủ Tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp. Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe các báo cáo của UBND xã về kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An Ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thông báo của UB MTTQ xã về công tác xây dựng Chính Quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo của UBND xã về tình hình thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND xã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo của ban kinh tế -  xã hội HĐND xã về tình hình hoạt động và kết quả giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của ban Pháp chế HĐND xã về tình hình hoạt động và kết quả giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của ban kinh tế - xã hội HĐND xã về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình liên quan đến kỳ họp thứ 5 HĐND xã.

Kỳ họp cũng đã thông qua các tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2017.

Sau khi nghe các báo cáo kỳ họp đã giành thời gian chất vấn tập trung vào các lĩnh vực về sản xuất nông nghiệp, khai thác và quản lý đất đai, công tác vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình điện, nước.

Các đại biểu tại kỳ họp đã tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị, đưa ra các giải pháp để tập trung chỉ đạo, điều hành đạt kết quả cao, thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới. kỳ họp đã biểu quyết thông qua các tờ trình, các báo cáo của năm 2018.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đ/c: Hà Văn Tuân – Đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng Ủy, Chủ Tịch HĐND xã Khóa XVII, nhiệm kỳ: 2016 – 2021 nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, yêu cầu UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn sớm có kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị Quyết của HĐND xã, Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. Các ban của HĐND xã, các vị đại biểu HĐND xã cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các Nghị Quyết của HĐND xã.

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016 – 2021 kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết chung tay xây dựng xã Minh Châu đạt chuẩn Nông Thôn Mới năm 2018.

                                                                                                                                    Ngọc Toàn - CCVH
 
 

thông báo về kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND xã Minh Châu Khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 04/08/2018 16:26:45 (GMT+7)

kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND xã Minh Châu Khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

thông báo Về Kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND xã  Minh Châu

Khóa XVII, Nhiệm Kỳ 2016- 2021

Thực hiện luật tổ chức Chính Quyền địa phương ban hành năm 2015. Vào ngày 30/7/2018. Tại hội trường UBND xã, HĐND xã Minh Châu Khóa XVII đã tiến hành kỳ họp thứ 5.

Tham dự kỳ họp có đ/c: Hà Văn Tuân – Đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ Tịch HĐND xã, các đ/c trong thường vụ Đảng ủy, các vị đại biểu HĐND, các đ/c lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ xã, trưởng phó các đoàn thể Chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, cán bộ chuyên môn, bí thư các chi bộ, trưởng thôn.

Đồng chí: Hà văn Tuân – Chủ Tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp. Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe các báo cáo của UBND xã về kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An Ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thông báo của UB MTTQ xã về công tác xây dựng Chính Quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo của UBND xã về tình hình thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của UBND xã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo của ban kinh tế -  xã hội HĐND xã về tình hình hoạt động và kết quả giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của ban Pháp chế HĐND xã về tình hình hoạt động và kết quả giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo của ban kinh tế - xã hội HĐND xã về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình liên quan đến kỳ họp thứ 5 HĐND xã.

Kỳ họp cũng đã thông qua các tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2017.

Sau khi nghe các báo cáo kỳ họp đã giành thời gian chất vấn tập trung vào các lĩnh vực về sản xuất nông nghiệp, khai thác và quản lý đất đai, công tác vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình điện, nước.

Các đại biểu tại kỳ họp đã tham gia nhiều ý kiến, kiến nghị, đưa ra các giải pháp để tập trung chỉ đạo, điều hành đạt kết quả cao, thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới. kỳ họp đã biểu quyết thông qua các tờ trình, các báo cáo của năm 2018.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đ/c: Hà Văn Tuân – Đại biểu HĐND huyện, Bí thư Đảng Ủy, Chủ Tịch HĐND xã Khóa XVII, nhiệm kỳ: 2016 – 2021 nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, yêu cầu UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn sớm có kế hoạch để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị Quyết của HĐND xã, Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. Các ban của HĐND xã, các vị đại biểu HĐND xã cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, tích cực tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các Nghị Quyết của HĐND xã.

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XVII, Nhiệm kỳ 2016 – 2021 kết thúc thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết chung tay xây dựng xã Minh Châu đạt chuẩn Nông Thôn Mới năm 2018.

                                                                                                                                    Ngọc Toàn - CCVH