Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
39
Hôm qua:
61
Tuần này:
100
Tháng này:
1243
Tất cả:
138799

       UỶ BAN NHÂN DÂN                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Xà MINH CHÂU                                                                          Độc Lập – Tự do  - Hạnh Phúc 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ XÃ MINH CHÂU, HUYỆN TRIỆU SƠN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

HÀ VĂN TUÂN

BÍ THƯ Đ/U

0982903835

2

LÊ XUÂN QUÂN

PHÓ BÍ THƯ

0934250161

3

LÊ ĐÌNH GIÁP

CHỦ TỊCH UBND

0936675520

4

HÀ TRỌNG ĐẠI

PHÓ CT - HĐND

0934430930

5

LÊ ĐÌNH THẢNH

PHÓ CT - UBND

01216025893

6

ĐẶNG VĂN HẢI

CT - MTTQ

0936408064

7

HÀ VĂN ĐỊNH

TRƯỞNG CÔNG AN

0904520518

8

VŨ TRỌNG LỘC

XÃ ĐỘI TRƯỞNG

0915979319

9

HÀ QUANG SƠN

CT – HỘI NÔNG DÂN

01648247305

10

HÀ QUANG CHUNG

BT ĐOÀN TN

01266106528

11

HÀ QUANG QUYỀN

CT HỘI CCB

01223226193

12

HÀ THỊ ĐÀO

CT – PHỤ NỮ

01655399190

13

NGUYỄN THỊ ĐÀO

CC TƯ PHÁP

0945827055

14

NGUYỄN TĂNG TIẾN

CC CHÍNH SÁCH

0916099568

15

NGUYỄN XUÂN THANH

CC ĐỊA CHÍNH XD

01685561311

16

TRỊNH THỊ NÔNG

CC ĐỊA CHÍNH NN

0942237885

17

MAI THỊ LỆ HUYỀN

KẾ TOÁN NSX

0942282662

18

HÀ THỊ YẾN

CC VP THỐNG KÊ

01656008400

19

NGUYỄN THỊ LOAN

VĂN PHÒNG 2

0948592390

20

MÃ LƯƠNG LỰC

PHÓ CÔNG AN XÃ

01693663008

21

LÊ ĐÌNH HÙNG

CÁN BỘ THÚ Y

0902151332

22

HÀ XUÂN THIỆN

ĐÀI TRUYỀN THANH

01694168349

23

LÊ XUÂN TÙNG

XÃ ĐỘI PHÓ

01226230782

24

NGUYỄN VĂN HẢI

THỦ QUỸ

0934556082

25

HÀ XUÂN HIỆP

PHÓ CÔNG AN

0978294224

26

LÊ CAO HÀO

TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

0934410737

27

VŨ KHẮC SAN

HIỆU TRƯỞNG C1

0982231800

28

TRỊNH THỊ PHƯƠNG

HIỆU TRƯỞNG C2

01649136162

29

LÊ THỊ DUNG

HT MẦM NON

01679805577

30

TRỊNH NGỌC TOÀN

CC VĂN HOÁ

0932349359

31

HÀ QUANG THANH

BT CHI BỘ 1

0934250667

32

HÀ TRỌNG SƠN

TRƯỞNG THÔN 1

01226250899

33

TRỊNH HUY XINH

BT CHI BỘ 2

0904741316

34

LÊ MINH ĐỨC

TRƯỞNG THÔN 2

01683981036

35

HÀ QUANG ĐÔNG

BT CHI BỘ 3

01666740064

36

LÊ XUÂN DƯƠNG

TRƯỞNG THÔN 3

01262331405

37

LÊ XUÂN DUNG

BT CHI BỘ 4

01672605013

38

HÀ VĂN THỨC

TRƯỞNG THÔN 4

01675505451

39

HÀ XUÂN TƯƠI

BT CHI BỘ 5

01673809878

40

NGUYỄN VĂN THÀNH

TRƯỞNG THÔN 5

0912107083

41

LÊ ĐÌNH LONG

BT CHI BỘ 7

01266184525

42

TRỊNH HỮU THONG

TRƯỞNG THÔN 7

01654182531

 

                     Người báo cáo

 

 

                                             Trịnh Ngọc Toàn